„Obrona Sokratesa wg Platona w przekładzie W. Witwickiego”, ok. 300 prezentacji w całej Polsce

 

..” Obrona Sokratesa ” była tematem licznych studiów i wypracowań retorycznych a szereg okoliczności zdaje się przemawiać za tym, że to nie wolny pomysł, ale zbliżona do rzeczywistości pamięciowa reprodukcja obrony wypowiedzianej naprawdę -reprodukcja pisana ręką artysty… Nosi wszelkie znamiona tragedii. Platon ich nie wymyślał, tylko je spostrzegł , odczuł i odtworzył…( cyt. Witwicki ).

O Sokratesie ( Władysław Witwicki – fragmenty wstępu do wydania książkowego ) .

Sokrates nie umiał ” żyć z ludźmi ” , szczególnie z ludźmi głupimi ; zrażał ich sobie na każdym kroku, a że mądrych było jak zawsze niewielu, , musiał się tedy grunt pod nogami filozofa usuwać coraz bardziej. Sokrates zwracał umysły do kwestii psychologicznych, etycznych i społecznych , na tym polega jego rola w dziejach filozofii .Rozmowy z fachowcami, obliczone były przeważnie na to, żeby z interlokutora , wydobyć uznanie własnej niewiedzy. Postępowanie nieznośne i niebezpieczne , jeśli ma się do czynienia z tępym, starym i szanowanym obywatelem, który ma wpływy. To była jednak nieprzezwyciężona pasja Sokratesa. On sam , umysł jasny, prosty i krytyczny z łatwością zdawał sobie sprawę z ogromnych trudności , jakie się nastręczają każdemu , kto szuka trafnego uogólnienia w jakiejkolwiek dziedzinie faktów , usiłuje je ściśle w słowa ująć i pogodzić między sobą…

O Platonie Uczeń i następca Sokratesa, po jego straceniu musiał uchodzić z Aten. Po powrocie, ok. 485 roku p.n.e. , założył tu szkołę filozoficzną pod nazwą Akademia . Z pochodzenia oraz pod względem poglądów politycznych i filozoficznych był przedstawicielem ateńskiej arystokracji. Poglądy Platona i jego uczniów to krańcowy przykład obiektywnego idealizmu. Byt zmysłowy, świat materialny jest według niego tylko cieniem rzeczywistego świata, prawdziwy zaś byt zawarty jest w wiecznych i niezmiennych ideach ogólnych. Poznanie tych obiektywnie istniejących idei możliwe jest dla człowieka tylko dlatego, że jego własna, nieśmiertelna dusza do czasu swego wcielenia przebywała w świecie idei i może je drogą wspomnień pojmować. 

Przypomnienia .Corocznie na wiosnę zwoływano nadzwyczajne zgromadzenie ludowe , które decydowało za pomocą głosowania, czy należy przeprowadzić SĄD SKORUPKOWY . Jeśli stwierdzono na nim, że istnieją osoby niebezpieczne, zwoływano powtórniezebranie , na którym każdy obywatel pisał na glinianej skorupce imię tego, który jego zdaniem zagrażał wolności obywatelskiej Jeżeli oskarżonego większością głosów uznano winnym, mógł oskarżony przyjąć karę proponowaną , albo sam przedstawić projekt innej, która by mu więcej odpowiadała. W tej sprawie wolno mu było, po nieudanej obronie i zapadłym werdykcie ” winien ” , przemawiać raz jeszcze i odpowiedni wniosek uzasadnić. Po tej drugiej mowie sędziowie większością głosów rozstrzygali, czy miała być wykonana kara, którą proponował oskarżyciel, czy ta , którą wolał oskarżony.

DELFY uważane były za środek wszechświata, W miejscowej świątyni Apollina kapłanka PYTIA, przepowiadała przyszłe losy.

PRYTANEION to nazwa budynku, w którym urzędowali PRYTANIczłonkowie prezydium demokratycznej RADY PIĘCIUSET . Do spożywania posiłków przy stołach prytanów dopuszczeni byli posłowie obcych państw, zwycięzcy olimpiad , tzn. ludzie których chciano wyróżnić.

Z CYKLU:   MYŚLI O  DEMOKRACJI .

Dlaczego  tekst  PLATONA :   OBRONA   SOKRATESA ?
Gdyby  pokusić się o definicję i odpowiedzieć na pytanie : Co to jest  FILOZOFIA …., to odpowiedź  brzmiała by  :  Filozofia to droga ku wielkiej  miłości  jaką  jest  MĄDROŚĆ !   Nie znaczy to, że filozofia jest  mądrością !!
Sokrates to bez wątpienia  ojciec  filozofii  a  w tym szczególnym przypadku , człowiek który w sposób  prosty i czytelny prowadzi słuchacza ( widza ) do akceptacji  argumentów  potwierdzających  ich  MĄDROŚĆ.
W sprawie Sokratesa, społeczeństwo zostało głęboko podzielone   i sterroryzowane…Oskarżając Sokratesa wymyślono  całą gamę  oskarżeń …! Włączono do walki  komediopisarzy i bogów, intelektualistów i prostych ludzi …Logika zbrodniarzy i spiskowców  stała się religią !……..  
Wykonanie wyroku na Sokratesie  to „realizacja i spełnienie  chorej  ideologii „….  
Współczesny człowiek zgadza się  ze wszystkimi niemal argumentami wypowiadanymi przez Sokratesa.  Wierzę, że postrzega  ich aktualność…….

Jako adaptator tekstu pragnę  skierować uwagę  widza  na  świat wartości, w którym  współczesny  człowiek   często się gubi…Próbuję pokazać  człowieka , jego dramat ale i heroiczną postawę  wobec  nieprzestrzegania  prawa , które  jest początkiem wszystkich  większych i mniejszych problemów człowieka …  Świadomość  wyroku , który zapadł w zmowie, w spisku,   każe  Sokratesowi  podnieść do rangi  najwyższej  jednoznaczny  i bez kompromisowy stosunek  do PRAWA .  Sokrates  miał  świadomość , że to właśnie brak jasnych kryteriów i  łamanie istniejącego prawa, pozwalają na eliminację  niewygodnych  jednostek   i demoralizują  społeczeństwa.
Sokrates  wkracza  na  tzw. „pole  prywatności ludzkiej „. Odwołuje się  do tego , co jest naprawdę  WAŻNE  w życiu, mówi o dzielności  ludzkiej  i pieniądzach o mądrości i głupocie. Porusza odwieczny problem  „walki o władzę „..  
Mówi  o przemijaniu ale w sposób logiczny  a nie  emocjonalny, co szczególnie „przykuwa uwagę ” słuchacza starszego..
Sokrates  uczy   nas  MYŚLENIA…., logicznego i precyzyjnego. 
Tłumaczenie Wł. Witwickiego,  przypomina  o pięknie języka  polskiego o zapominanym  …sensie słów…!
Usiłuję  interpretować  wszystko bardzo  osobiście  nadając  tekstowi  barwę  dramatu osobistego.  W tej formie tekst  Platona przestaje być   „lekturą  do zaliczenia „ a staje się  tworzywem  głębokich  przemyśleń i przeżyć.  
Pozwalam sobie przytoczyć krótką  wypowiedź z ostatniej prezentacji  Sokratesa na tzw. SORBONIE WARSZAWSKIEJ :
Patt Kuronuma shinji.inukai@gmail.com
18.04 Witam serdecznie,
Uczestniczyłam jako słuchacz w Pańskim wystąpieniu. Chociaż na początku, nie powiem język jakim Pan się posługiwał mnie zbił z tropu, bardzo mi się podobało.
Z czasem jakim w słuchałam Pana wypowiedzi zaczynałam coraz bardziej rozumieć sytuację w jakiej znajdował się Sokrates.
Osobiście przyznam, że nie zagłębiałam się w naukę, o nim jednak przedstawił go Pan w takim świetle, przez  które aż ciągnie do książek na jego temat.
Z wielką chęcią obejrzałabym jeszcze raz takie przedstawienie, jednak tym razem starając się skupić od samego początku.
Dziękuję bardzo Panu za tak ciekawy występ
Przygotowując monodram  OBRONY –w 1962 roku w Teatrze St. Jaracza w Olsztynie  zafascynował  mnie   człowiek  posiadający  tak ogromną  determinację  „Uzdrawiania  Społeczeństwa  i Państwa „.  Jednocześnie  poprzez własny dramat i charyzmę potwierdza  gotowość   złożenia  najwyższej ceny , będącej logiczną  konsekwencją przyjętej  postawy człowieka.
Młodzież cierpi  na brak  autorytetów .  Moim zadaniem  było  stworzenie takiej  postaci, która  byłaby  w stanie przekonać  widza  do  MĄDROŚCI   jaką  posiada  AUTORYTET .   
• Nie mówię  o tym co jest  znacznie ważniejsze a co  pozostawiam w warstwie do przemyśleń …, coś co często jest tym „ ziarnem padającym  na żyzną  glebę „.  Po prezentacji Obrony  szczególnie wśród młodzieży,   przyjmuję   z wielką satysfakcją uczucie  Pokoleniowego  Porozumienia  ….

Mija pół wieku od premiery .  Przedstawienie doczekało się  ok.  300  spektakli   prezentowanych w całej Polsce  i za granicą  ( Lwów , Wilno,  Livinio-Włochy ).

• Czas  trwania  spektaklu  –  ok. 55 minut.

 

Szczegóły do  omówienia drogą mailową lub telefonicznie : telefon  725 15 10 77             

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *